TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"original order" — Słownik kolokacji angielskich

original order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny porządek
  1. original przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He told her that Fox wanted to cut the original order on the show to 8 episodes from 13.