"wrong order" — Słownik kolokacji angielskich

wrong order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złe polecenie
  1. wrong przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'd think I had a wonderful take, then the script person would say one word was in the wrong order.

powered by  eTutor logo