"correct order" — Słownik kolokacji angielskich

correct order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwy porządek
  1. correct przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    The couple were even more please, knowing they got the correct order.

powered by  eTutor logo