"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
2. grant access = przyznać prawo dostępu grant access
3. grant asylum = azyl dotacji grant asylum
6. grant citizenship = nadać obywatelstwo grant citizenship
7. grant amnesty = udzielać amnestii grant amnesty
12. grant autonomy = nadać autonomię grant autonomy
15. grant leave = zwolnienie dotacji grant leave
17. grant authority = władza dotacji grant authority
18. grant land = dotacja ziemia grant land
  • By the end of 1910 the area was granted city status.
  • In early 2007 the college was granted the status of a university.
  • It was granted town status and given its current name in 1931.
  • It was granted town status and given its present name in 1999.
  • It has been known since 1606 and was granted town status in 1918.
  • In 1955, it was given its present name and granted town status.
  • Known since 1546, it was granted town status in 1777.
  • In 1938 it was granted the status of a city.
  • And finally, in 1960, this place was granted the status of a city.
  • This agency was granted city status on 20 May 2005.
23. grant one's motion = dotacja czyjś ruch grant one's motion
24. grant clemency = łaska dotacji grant clemency
25. grant bail = wyrazić zgodę na zwolnienie za kaucją grant bail
28. grant anonymity = anonimowość dotacji grant anonymity
30. grant certiorari = certiorari dotacji grant certiorari
32. grant loans = pożyczki dotacji grant loans
36. grant a permit = przyznaj zezwolenie grant a permit
38. grant agency = agencja dotacji grant agency
39. grant options = opcje dotacji grant options
41. grant a waiver = przyznaj zrzeczenie się grant a waiver
43. grant membership = dotacja członkostwo grant membership
45. grant relief = dotacja ulga grant relief
46. grant custody = przyznać opiekę nad dzieckiem grant custody
48. grant parole = zwolnienie warunkowe dotacji grant parole
51. grant the rank = przyznaj stopniowi grant the rank
52. grant awards = nagrody dotacji grant awards
53. grant entry = wejście dotacji grant entry
54. grant a stay = przyznaj pobyt grant a stay
56. grant benefits = korzyści dotacji grant benefits
57. grant control = kontrola dotacji grant control
58. grant favors = przysługi dotacji grant favors
59. grant credit = kredyt dotacji grant credit
60. decision to grant = decyzja do dotacji decision to grant
61. grant accreditation = akredytacja dotacji grant accreditation
62. grant a divorce = udzielać rozwodu, orzekać rozwód grant a divorce
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.