"grant membership" — Słownik kolokacji angielskich

grant membership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja członkostwo
  1. grant czasownik + membership rzeczownik
    Silna kolokacja

    A student union may also grant membership to other students of the university.

powered by  eTutor logo