"grant waivers" — Słownik kolokacji angielskich

grant waivers kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant a waiver
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzeczenie się dotacji
  1. grant czasownik + waiver rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The student was granted a waiver more than a year later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo