"grant a waiver" — Słownik kolokacji angielskich

grant a waiver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj zrzeczenie się
  1. grant czasownik + waiver rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The student was granted a waiver more than a year later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo