"grant the rank" — Słownik kolokacji angielskich

grant the rank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj stopniowi
  1. grant czasownik + rank rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On his retirement in 1962, he was granted the rank of a captain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo