"grant one's degree" — Słownik kolokacji angielskich

grant one's degree kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant degrees
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja czyjś stopień
  1. grant czasownik + degree rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had been granted her degree here, one of this world's first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo