KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(1) by, to, under, from, for, ...
Kolokacji: 10
1. grant against = przyznawać przeciwko grant against
3. granted since = przyznany od tej pory granted since
4. granted about = przyznany około granted about
5. granted that = zakładając że granted that
7. granted throughout = przyznany przez cały czas granted throughout
8. granted following = przyznane następowanie granted following
9. granted around = przyznany wokół granted around
10. granted among = przyznany wśród granted among
11. granted pending = przyznany nierozstrzygnięty granted pending
12. granted because = przyznany ponieważ granted because
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.