"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) refuse, agree, support
Kolokacji: 3
(2) begin, decide, oppose, stop
Kolokacji: 4
(3) consider, call, include
Kolokacji: 3
(4) propose, recommend
Kolokacji: 2
1. propose granting = zaproponuj przyznanie propose granting
2. recommend granting = poleć przyznanie recommend granting
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.