"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
2. grant citizenship = nadać obywatelstwo grant citizenship
3. grant bail = wyrazić zgodę na zwolnienie za kaucją grant bail
5. grant certiorari = certiorari dotacji grant certiorari
8. grant parole = zwolnienie warunkowe dotacji grant parole
9. grant awards = nagrody dotacji grant awards
10. grant a divorce = udzielać rozwodu, orzekać rozwód grant a divorce
11. grant tenure = urzędowanie dotacji grant tenure
12. grant review = przegląd dotacji grant review
13. grant suffrage = prawo wyborcze dotacji grant suffrage
14. grant summary judgment = orzeczenie dotacji streszczenia grant summary judgment
15. grant compensation = rekompensata dotacji grant compensation
16. grant representation = przedstawicielstwo dotacji grant representation
17. grant mortgages = hipoteki dotacji grant mortgages
19. grant probation = nadzór kuratorski dotacji grant probation
20. grant a trial = wyraź zgodę na rozprawę grant a trial
21. grant copyright = prawo autorskie dotacji grant copyright
(8) interview, audience
Kolokacji: 2
(11) concession, Assent
Kolokacji: 2
(12) land, estate, manor, acre
Kolokacji: 4
(18) charter, lease
Kolokacji: 2
(19) release, waiver
Kolokacji: 2
(21) custody, guardianship
Kolokacji: 2
(24) favor, forgiveness
Kolokacji: 2
(26) life, immortality, day
Kolokacji: 3
(27) money, subsidy
Kolokacji: 2
(28) statehood
Kolokacji: 1
(29) jurisdiction, territory, tract
Kolokacji: 3
(31) flexibility, wisdom
Kolokacji: 2
(32) precedence, priority
Kolokacji: 2
(33) letter, insight
Kolokacji: 2
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.