"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) finally, eventually
Kolokacji: 2
1. later granted = później przyznać later granted
4. once granted = kiedyś przyznać once granted
8. effectively grant = skutecznie dotacja effectively grant
9. freely grant = swobodnie dotacja freely grant
10. granted earlier = przyznany wcześniej granted earlier
11. temporarily granted = chwilowo przyznać temporarily granted
12. occasionally granted = od czasu do czasu przyznawać occasionally granted
13. traditionally granted = tradycyjnie przyznać traditionally granted
14. unanimously granted = jednogłośnie przyznać unanimously granted
15. herein granted = w niniejszym piśmie przyznany herein granted
16. posthumously granted = pośmiertnie przyznany posthumously granted
17. actually granted = faktycznie przyznać actually granted
18. newly granted = nowo przyznać newly granted
19. generously grant = hojnie dotacja generously grant
20. improvidently granted = rozrzutnie przyznany improvidently granted
21. improperly granted = niestosownie przyznany improperly granted
22. conditionally granted = warunkowo przyznany conditionally granted
(3) officially, formally
Kolokacji: 2
(4) originally, initially
Kolokacji: 2
(5) explicitly, expressly
Kolokacji: 2
(7) normally, hereby
Kolokacji: 2
(8) generally, specifically
Kolokacji: 2
(9) reluctantly, grudgingly
Kolokacji: 2
(10) willingly, gladly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.