"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. granted by = przyznany przez granted by
2. grant to = przyznaj grant to
3. granted under = przyznany poniżej granted under
5. granted for = przyznany dla granted for
6. granted after = przyznany potem granted after
7. granted in = przyznany w granted in
8. granted on = przyznany na granted on
9. granted at = przyznany przy granted at
10. granted over = przyznany ponad granted over
12. granted during = przyznany podczas granted during
13. granted until = przyznany do czasu gdy granted until
14. granted through = przyznany całkowicie granted through
15. granted without = przyznany na zewnątrz granted without
17. granted of = przyznany z granted of
18. granted into = przyznany do granted into
19. granted within = przyznany wewnątrz granted within
20. granted before = przyznany wcześniej granted before
21. grant against = przyznawać przeciwko grant against
22. granted upon = przyznany na granted upon
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.