"grant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grant czasownik

grant + rzeczownik
Kolokacji: 174
grant permission • grant access • grant asylum • grant immunity • grant privileges • grant citizenship • grant amnesty • grant degrees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
(8) interview, audience
Kolokacji: 2
(11) concession, Assent
Kolokacji: 2
(12) land, estate, manor, acre
Kolokacji: 4
1. grant one's motion = dotacja czyjś ruch grant one's motion
2. grant anonymity = anonimowość dotacji grant anonymity
3. grant membership = dotacja członkostwo grant membership
4. grant the rank = przyznaj stopniowi grant the rank
5. grant passage = przejście dotacji grant passage
6. grant peace = dotacja pokój grant peace
7. grant an order = przyznaj porządek grant an order
8. grant terms = warunki dotacji grant terms
9. grant nationality = narodowość dotacji grant nationality
10. grant government = dotacja rząd grant government
11. grant equality = równouprawnienie dotacji grant equality
(18) charter, lease
Kolokacji: 2
(19) release, waiver
Kolokacji: 2
(21) custody, guardianship
Kolokacji: 2
(24) favor, forgiveness
Kolokacji: 2
(26) life, immortality, day
Kolokacji: 3
(27) money, subsidy
Kolokacji: 2
(28) statehood
Kolokacji: 1
(29) jurisdiction, territory, tract
Kolokacji: 3
(31) flexibility, wisdom
Kolokacji: 2
(32) precedence, priority
Kolokacji: 2
(33) letter, insight
Kolokacji: 2
czasownik + grant
Kolokacji: 12
refuse to grant • agree to grant • begin granting • consider granting • decide to grant • ...
grant + przyimek
Kolokacji: 32
granted by • grant to • granted under • granted from • granted for • ...
grant + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
finally granted • later granted • eventually granted • officially granted • originally granted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.