"grant an injunction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj nakaz sądowy
  1. grant czasownik + injunction rzeczownik
    Silna kolokacja

    A district court granted a temporary injunction against the unions.

powered by  eTutor logo