"grant immunity" — Słownik kolokacji angielskich

grant immunity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odporność dotacji
  1. grant czasownik + immunity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Getting a good night's sleep won't grant you immunity from disease.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo