"grant several wishes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: grant one's wish
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spełnij kilka pragnień
  1. grant czasownik + wish rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But until she is dead I will not grant your wish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo