"grant one's wish" — Słownik kolokacji angielskich

grant one's wish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja czyjś pragnienie
  1. grant czasownik + wish rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But until she is dead I will not grant your wish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo