"grant one's release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: grant a release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja czyjś zwolnienie
  1. grant czasownik + release rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only 15 people have been granted such early release in the last five years.

powered by  eTutor logo