"grant a visa" — Słownik kolokacji angielskich

grant a visa kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj wizę
  1. grant czasownik + visa rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd be granted a visa without a problem, he was sure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo