"grant commissions" — Słownik kolokacji angielskich

grant commissions kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant a commission
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisje dotacji
  1. grant czasownik + commission rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1665, he was granted a commission to trade with the Indians.

powered by  eTutor logo