"grant a commission" — Słownik kolokacji angielskich

grant a commission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj prowizję
  1. grant czasownik + commission rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1665, he was granted a commission to trade with the Indians.

powered by  eTutor logo