"grant release" — Słownik kolokacji angielskich

grant release kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant a release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja zwolnienie
  1. grant czasownik + release rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Only 15 people have been granted such early release in the last five years.

powered by  eTutor logo