"grant leave" — Słownik kolokacji angielskich

grant leave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie dotacji
  1. grant czasownik + leave rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has since been granted temporary leave to stay in Britain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo