"grant relief" — Słownik kolokacji angielskich

grant relief kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja ulga
  1. grant czasownik + relief rzeczownik
    Silna kolokacja

    Trial judges are reluctant to grant permanent and effective relief.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo