"grant audiences" — Słownik kolokacji angielskich

grant audiences kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant an audience
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczności dotacji
  1. grant czasownik + audience rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He then applied to the king and was granted a second audience in 1932 to put forward his case.

powered by  eTutor logo