"introduce to an audience" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw publiczności
  1. introduce czasownik + audience rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the positive side, his books introduced California's wines to an international audience.

powered by  eTutor logo