"grant one's petition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grant one's petition" po angielsku

"grant one's petition" — Słownik kolokacji angielskich

grant one's petition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja czyjś petycja
  1. grant czasownik + petition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the first place, I do not have the power to grant your petition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo