"grant clemency" — Słownik kolokacji angielskich

grant clemency kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łaska dotacji
  1. grant czasownik + clemency rzeczownik
    Silna kolokacja

    He has never granted clemency before in any serious case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo