"grant visas" — Słownik kolokacji angielskich

grant visas kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant a visa
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizy dotacji
  1. grant czasownik + visa rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd be granted a visa without a problem, he was sure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo