"grant the title" — Słownik kolokacji angielskich

grant the title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj tytuł
  1. grant czasownik + title rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The king granted titles and income, based on this head tax.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo