"grant wishes" — Słownik kolokacji angielskich

grant wishes kolokacja
Popularniejsza odmiana: grant one's wish
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja chce
  1. grant czasownik + wish rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But until she is dead I will not grant your wish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo