"decision to grant" — Słownik kolokacji angielskich

decision to grant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decyzja do dotacji
  1. grant czasownik + decision rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The final decision to grant the trade zone expansion was made on March 19.

    Podobne kolokacje:

podobne do "decision to grant" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "decision to grant" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo