"grant protection" — Słownik kolokacji angielskich

grant protection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ochrona dotacji
  1. grant czasownik + protection rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is therefore no need for them to be granted additional legal protection.

powered by  eTutor logo