"grant loans" — Słownik kolokacji angielskich

grant loans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożyczki dotacji
  1. grant czasownik + loan rzeczownik
    Silna kolokacja

    Of the $5 billion in Federal loans granted to the tobacco support program through 1982, $57 million was not paid back.

    Podobne kolokacje:

podobne do "grant loans" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grant loans" po angielsku

rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo