PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intervention rzeczownik

rzeczownik + intervention
Kolokacji: 25
government intervention • state intervention • U.S. intervention • police intervention • crisis intervention • ...
intervention + rzeczownik
Kolokacji: 16
intervention program • intervention force • intervention strategy • intervention service • intervention group • ...
intervention + czasownik
Kolokacji: 31
intervention saves • intervention includes • intervention prevents • intervention helps • intervention leads • ...
czasownik + intervention
Kolokacji: 39
require intervention • oppose intervention • support intervention • make interventions • justify intervention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. oppose intervention = przeciwstaw interwencję oppose intervention
2. implement interventions = interwencje narzędzia implement interventions
3. perform interventions = wykonaj interwencje perform interventions
4. resist intervention = oprzyj się interwencji resist intervention
5. direct intervention = bezpośrednia interwencja direct intervention
6. conduct interventions = interwencje zachowania conduct interventions
(5) justify, focus
Kolokacji: 2
(6) seek, deliver, request
Kolokacji: 3
(8) aim, target
Kolokacji: 2
(9) advocate, recommend
Kolokacji: 2
(10) welcome, receive
Kolokacji: 2
przymiotnik + intervention
Kolokacji: 129
military intervention • human intervention • divine intervention • early intervention • medical intervention • foreign intervention • ...
przyimek + intervention
Kolokacji: 19
without intervention • for intervention • of intervention • to intervention • on interventions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.