ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"about intervention" — Słownik kolokacji angielskich

about intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o interwencji
  1. about przyimek + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The experience left Mexico with some mixed emotions about foreign intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo