"of intervention" — Słownik kolokacji angielskich

of intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z interwencji
  1. of przyimek + intervention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The question is, What kind of intervention do we need?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo