"oppose intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwstaw interwencję
  1. oppose czasownik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Both oppose military intervention in the turmoil in central Europe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo