"require intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj interwencji
  1. require czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yes, I don't believe the situation requires further intervention on our part.