ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"through the intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez interwencję
  1. through przyimek + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But I always thought it would be through force or divine intervention."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo