BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"intervention includes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja obejmuje
  1. intervention rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    Such intervention can include both military invasion and humanitarian aid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo