"intervention saves" — Słownik kolokacji angielskich

intervention saves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja oszczędza
  1. intervention rzeczownik + save czasownik
    Silna kolokacja

    Please tell the world, only military intervention can save us now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo