ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intervention rzeczownik

rzeczownik + intervention
Kolokacji: 25
government intervention • state intervention • U.S. intervention • police intervention • crisis intervention • ...
intervention + rzeczownik
Kolokacji: 16
intervention program • intervention force • intervention strategy • intervention service • intervention group • ...
intervention + czasownik
Kolokacji: 31
intervention saves • intervention includes • intervention prevents • intervention helps • intervention leads • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. intervention saves = interwencja oszczędza intervention saves
  • Please tell the world, only military intervention can save us now.
  • Only other intervention could save the girl, and it needed to be of superhuman sort.
  • Only God's intervention has saved him from death by stoning.
  • Only the intervention of the Source had saved him.
  • When the Conservatives took power, he was going to be shot, but the intervention of several friends saved his life.
  • Instead you pray for a miracle, a divine intervention to save your life.
  • His intervention saved the life of the woman and the baby, but it almost cost him his own.
  • But the intervention of the police saves the girl's life.
  • Mark's intervention saved his life, and he was adopted by Trail in 2001.
  • He had no idea of their ability to survive major injury, or whether specialized medical intervention could save them if taken in time.
3. intervention prevents = interwencja staje na przeszkodzie intervention prevents
czasownik + intervention
Kolokacji: 39
require intervention • oppose intervention • support intervention • make interventions • justify intervention • ...
przymiotnik + intervention
Kolokacji: 129
military intervention • human intervention • divine intervention • early intervention • medical intervention • foreign intervention • ...
przyimek + intervention
Kolokacji: 19
without intervention • for intervention • of intervention • to intervention • on interventions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.