"intervention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intervention rzeczownik

rzeczownik + intervention
Kolokacji: 25
government intervention • state intervention • U.S. intervention • police intervention • crisis intervention • ...
intervention + rzeczownik
Kolokacji: 16
intervention program • intervention force • intervention strategy • intervention service • intervention group • ...
intervention + czasownik
Kolokacji: 31
intervention saves • intervention includes • intervention prevents • intervention helps • intervention leads • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) save, prevent, begin, stop
Kolokacji: 4
(3) help, improve, provide
Kolokacji: 3
1. intervention takes = interwencja wymaga intervention takes
2. intervention fails = oceny niedostateczne interwencyjne intervention fails
3. intervention aims = interwencja dąży intervention aims
4. intervention using = używanie interwencyjne intervention using
5. intervention succeeds = interwencja powiedzie się intervention succeeds
(6) narrow, reduce, focus
Kolokacji: 3
czasownik + intervention
Kolokacji: 39
require intervention • oppose intervention • support intervention • make interventions • justify intervention • ...
przymiotnik + intervention
Kolokacji: 129
military intervention • human intervention • divine intervention • early intervention • medical intervention • foreign intervention • ...
przyimek + intervention
Kolokacji: 19
without intervention • for intervention • of intervention • to intervention • on interventions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.