ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bank intervention" — Słownik kolokacji angielskich

bank intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja bankowa
  1. bank rzeczownik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The dollar fell against the yen despite central bank intervention.

powered by  eTutor logo