ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pharmaceutical intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): farmaceutyczna interwencja
  1. pharmaceutical przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The difference was that those receiving osteopathic manipulative medicine required less pharmaceutical intervention.

powered by  eTutor logo