ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"medical intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja medyczna
  1. medical przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was dead for only two minutes and brought back by medical intervention.

powered by  eTutor logo