ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"market intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja rynkowa
  1. market rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A key factor, he said, was the close relations among central bankers, which enabled them to coordinate market interventions.

powered by  eTutor logo